Otázky a odpovědi

Jak bude probíhat realizace zakázky?

 1/    Jakmile se rozhodnete, že máte zájem o některý z námi nabízených automatických kotlů, kontaktujte nás ihned pomocí emailu: info@kadria.cz, telefonu +420 604 66 33 66, +420 773 51 77 77  nebo poptávkového formuláře.

 2/    Po obdržení informace o Vašem zájmu o kotel na pelety Vás bude do 24 hodin kontaktovat obchodní zástupce naší společnosti.

 3/    S obchodním zástupcem si domluvíte návštěvu u Vás v kotelně, popř. se domluvíte na zaslání Vámi dostupných podkladů pro zpracování nezávazné cenové nabídky (fotografie, projekt stavby, náčrtek kotelny atd.)

 4/    V případě osobní návštěvy obchodního zástupce Vám bude udělena nabídka ihned, jinak do 7 dnů od zaslání podkladů. Cenová nabídka je vždy nezávazná a je zdarma.

 5/    Po obdržení naší nezávazné cenové nabídky budete do 24 hodin kontaktováni naším obchodním zástupcem, se kterým můžete řešit Vaše případné připomínky k cenové nabídce, popř. se dohodnout na změnách.

 6/    V případě, že se rozhodnete pro realizaci dodávky a montáže automatického kotle od naší společnosti, domluvíte si spolu termín realizace instalace ve Vaší kotelně.

 7/    Pro potvrzení všech ujednání mezi Vámi a námi potvrdíte námi předaný, popř. zaslaný nabídkový (kalkulační) list a podepsaný jej zašlete na firmu prostřednictvím elektronické pošty, faxu, poštou popř. jej donesete osobně.

 8/   Poté od nás obdržíte zálohovou fakturu na cca 70 % ceny díla a my budeme rezervovat kotel pro Vás. V případě, že nemáte bankovní účet je možno předat finanční plnění do pokladny naší společnosti v Otrokovicích nebo přímo v bance.

 9/   Po uhrazení zálohové faktury přiveze náš technik do 24 hodin kotel do Vašeho objektu. Zároveň spočítá cenu instalačního materiálu, práce atd. Při této příležitosti dohodne s Vámi i přesný termín zakázky.

10/  V den montáže přivezeme zbytek instalačního materiálu a provedeme montáž na spuštění kotle. Doba montáže se pohybuje od 8 hodin do 48 hodin.

11/  Po provedení instalace obdržíte Protokol o uvedení kotle do provozu se všemi instalačními parametry. Dále budete seznámeni s činností hořáku, obsluhou kotle a ovládáním topného systému.

12/  Konečnou fakturu obdržíte do 5 pracovních dnů od naší společnosti. Po zaplacení faktury Vám bude předán Záruční list a Servisní knížka.

Co je nutné dělat pro bezporuchový provoz kotle?

Před sezónou je potřeba vyčistit podávací šnek a odrol přesít a pelety je možné použít znovu. 

Údržba kotle:

- čištění komínu 1x ročně

- čištění kotle 2x za sezónu

- čištění roštu 1x týdně

- čištění popelníku po spálení cca 1 tuny pelet

Jaký výkon kotle potřebuji?

 Pro výpočet výkonu kotle lze použít jednoduché pravidlo: Metry čtverečné vytápěné plochy se vynásobí 70W. Tímto získáme výkon pro nezateplený objekt.

Příklad: Obytná plocha je 300 m2, která se vynásobí 70W a získáme potřebný výkon kotle 21kW. Současně je lepší kotel mírně předimenzovat, ať se dosahuje co nejvyšší účinnosti (90-95%).

Co všechno lze spalovat v našich kotlích?

Automatické kotle Variant Pellets jsou speciálně vyvinuty pro spalování dřevních pelet. 

Jaké je správné zapojení kotle?

Schéma instalace pro ohřev ústředního topení ( UT ) bez ohřehu užitkové vody ( TUV )
Daná schéma je určena k ohřevu jednoho vyhřívaného okruhu. Je vybavena ochrannou vůči rosení v kotli. Zabezpečuje nízkoteplotní předávání tepla z kotle do okruhu. Při teplotách vratky vyšších jak 50 °C neklade termoventil prakticky žádný hydraulický odpor, na rozdíl od schémy se čtyřcestným ventilem. Topný systém má jen jedno čerpadlo a tudíž i je nejlevnější. Oproti samotíži efektivněji a rychleji předává teplo do radiátorů a snižuje náklady na vytápění.

Schéma instalace pro ohřev ústředního topení (UT) a zimní ohřev teplé užit.vody (TUV) 

Tato schéma je určena pro ohřev 1 topného okruhu. Je vybavena ochrannou vůči rosení v kotli. Kombinovaný bojler na TUV je připojen jako radiátor a zabezpečuje přednostní ohřev TUV. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady s využitím stávajícího zařízení, ovšem ohřev TUV dobře funguje v zimním provozu, protože několikrát denně se vyhřívá dům podle prostorového termostatu. Pro letní režim systém není vhodný.

Schéma instalace ohřevu UT a TUV pro zimní i letní provoz  

Tato schéma je vybavena regulací DAS 04 pelety, která umožňuje efektivně vyhřívat jak v zimním režimu tak v letním. Třícestný ventil se řídí podle nastavených teplot s přednostním vytápění TUV a po dosažení požadované teploty pouští teplou vodu automaticky do systému radiátorů. Přičemž regulace je vybavena dvěma teplotními režimy. Kdy do bojleru pouští teplo podle rozdílu teplot mezi kotlem a bojlerem a v režimu radiátorů může vytáhnout zbytkové teplo z kotle do minimální nastavitelné teploty a teplo nezůstává v kotelně.

Schéma instalace pro ohřev UT,bojler TUV a podlahové topení

Tato schéma umožňuje zásobovat libovolný počet okruhů se zcela samostatnou, jednoduchou a tudíž i levnou regulací. Je velmi výhodná pro vytápění podlahového topení, protože může kontinuálně a přesně zásobovat teplem podlahové topení. Hlavně v meziobdobí je výhodná diskontinuální činnost hořáku a to se rozchází s požadavky na efektivní ohřev podlahového topení. Výhodou je i samostatný bojler, který se stále dobíjí a je tudíž k dispozici maximální množství teplé TUV. Regulační systém DAS 4v pracuje na přesné diferenci teploty kotle a zásobníku.

Schéma instalace pro ohřev UT, TUV a podlahové topení

V této schémě je využita kombinovaná akumulační nádoba NADO, která má zabudovaný výměník pro TUV. Dochází zde k úspoře jak na bojleru, tak na regulaci ohřevu TUV. Regulační systém DAS 4v pracuje na přesné diferenci teploty kotle a zásobníku. Nevýhodou může být pomalejší ohřev TUV při rychlém odběru, což je třeba mít na paměti při volbě objemu TUV výměníku. Systém  umožňuje efektivní výtápění podlahového topení i několika dalších okruhů.

Schéma instalace pro kombinovaný ohřev se solárním panelem

V této schémě je využit bivalentní ohřívač OKC-300-NTRR, kde se TUV ohřívá kontinuálně a správnou volbou velikosti je zabezpečeno ostatečné množství teplé vody jak pro TUV, tak podlahové topení i pro ostatní okruhy. Regulace DAS 4v pelety efektivně udržuje požadovanou teplotu zásobníku a ohřev se zastaví až povyrovnání teplot v kotli a zásobníku.

 

Někde jsem ztratil návod k použití. Můžete mi ho zaslat?

Jaký průměr by měl mít komín?

Na mnohočetné dotazy našich zákazníků na správný výběr komínu, uvádíme parametry k jednotlivým výkonovým stupňům kotle.

Výkon

Tah minimálně (Pascalů)

Průměr komínu (cm)

Výška komínu (m)

7 až 15 kW

12 Pa

14-15 cm

5 metrů

15 až 20 kW

15 Pa

15-16 cm

5 metrů

20 až 25 kW

18 Pa

17-19 cm

5 metrů

25 až 30 kW

20 Pa

19-20 cm

5 metrů

30 až 35 kW

22 Pa

20-23 cm

5 metrů


Je třeba si také při montáži dát pozor, aby kovová komínová trubka byla v horní části tepelně zaizolovaná, aby nedocházelo především v teplých obdobích k nahřátí této trubky a tím narušení tahu komínu. U keramických komínů se toto neprojevuje.

Jak si poradit s nízkým nebo příliš vysokým komínovým tahem?

Dimenzování spalinových cest a komínových systémů vychází z potřeb připojených spotřebičů. Výkonnost spalinové cesty, nebo tah komínu, v průběhu roku kolísá vlivem proměnlivých povětrnostních podmínek a teplotních změn. Pro zajištění bezpečného provozu jsou spalinové cesty projektovány pro vnější teplotu 15 °C (dle EN 13384). Během topné sezóny, ve které jsou spotřebiče nejčastěji provozovány, může docházet k nevhodnému zvýšení teplotního gradientu, zvýšení podtlaku ve spalinové cestě, a tím k nepříznivému ovlivnění spalovacího procesu a snížení jeho ekonomičnosti. Dochází ke snížení účinnosti a ke zvýšení spotřeby paliva. Regulátory tahu slouží k omezení hodnoty podtlaku na úroveň potřebnou pro optimální průběh spalování příslušného spotřebiče.

Regulace tahu komína je v dnešní době jedním z nejefektivnějších způsobů úspory, prodloužení životnosti komínů, zkvalitnění procesů spalování a odstranění sekundárních nepříjemných doprovodných jevů.

Příliš nízký komínový tah vede k problémům s výkonem, neúplnému spalování (zápach, tvorba sazí, dýmení, dehtování).

Příliš vysoký komínový tah urychluje spalování. Zvyšuje se teplota spalin. Následkem může být špatné přizpůsobení výkonu, vyšší úlet prachu a poruchy krbu nebo kamen.

Instalace regulátoru komínového tahu je vhodná ve všech případech, kdy používáte jakýkoliv krb nebo kamna.

Regulátor má následující funkci:
- větrání komína když je kotel, krb nebo kamna mimo provoz
- vyrovnání přetlaku při vzniku tlakového rázu
- regulace a omezení komínového tahu

 

Regulátory tahu jsou mechanické komponenty, které zajišťují konstantní hodnotu podtlaku ve spalinové cestě. Jakmile hodnota podtlaku ve spalinové cestě stoupne na optimální hodnotu, re-gulátor tahu se otevře a regulovaným přívodem vzduchu do systému omezí podtlak na nastavenou úroveň. Při poklesu podtlaku se regulátor tahu opět uzavře. Tento jednoduchý a efektivní princip zajišťuje rovnoměrné podmínky pro hoření a tím měřitelnou úsporu energie.

Možnosti umístění regulátoru tahu:
1) na kouřovod
2) do komínových dvířek
3) do neučínné výšky komína
4) do účinné výšky komína
5) na kouřovod s přívodem externího vzduchu
 

Komínové ventilátory
V případech, kdy není možno řešit nedostatečný komínový tah zvětšením průměru nebo zvýšením účinné výšky komínu, nabízí se řešení v podobě komínového ventilátoru. Konstrukce ventilátoru je optimalizována tak, že spalinová cesta zůstane i po instalaci ventilátoru volná. Komín lze používat bez zapnutého ventilátoru, který je pomocníkem při počáteční fázi hoření, kdy je spalinová cesta studená a má nízký tah, nebo když jsou zhoršené klimatické podmínky. Po stabilizaci podmínek, ventilátor možno vypnout. Součástí ventilátoru je i regulátor otáček.
 

Popis funkce komínového ventilátoru

Okolní vzduch je nasáván ventilátorem a vháněn do tlakové komory. Tento vzduch získává průchodem úzkou štěrbinou vysokou rychlost proudění. Vyvolaný podtlak "vytahuje" spaliny z komínu.

 

Rádi Vám s Vaším komínovým tahem poradíme.

Jak vybrat a správně zapojit kouřovody?

Kouřovod slouží k odvodu spalin z krbů a kamen do komína a přes něj do volného ovzduší. Při odvodu by nemělo docházet k velkým ztrátám tlaku a tepla, a proto by měl mít kouřovod co nejméně změn směru. Čím jsou kouřovody kratší, tím lépe. Jejich délka by neměla být delší než 20 % účinné výšky komína. Účinná výška komína je vzdálenost od místa, kde vstupuje kouřovod do komínu až po samotný vrchol komínu. Delší kouřovod může způsobovat špatný tah komínu. Kouřovod nesmí mít větší průřez, než průřez komína. Kouřovod by měl stoupat.
Pro teplovodní krbové vložky se doporučuje zaústění do komína pod úhlem 45°. Pro teplovzdušné krby, akumulační krby, sálavé stavby a krbová kamna zaústění do komína pod úhlem 90°, také je možné přímé odkouření viz obrázek:

Dle normy je možné zapojení kouřovodů jak po vodě, tak po kouři viz obrázek:

Po kouři Po vodě

 

Materiály a provedení kouřovodů
- Nerez, síla materiálu 1 mm , žáruvzdorná ocel 1.4828, dlouhodobá teplotní odolnost 600 °C.
- Nerez vysokoteplotní, síla materiálu 2 mm, ocel 1.4828, teplotní odolnost 1200 °C
- Ocelové kouřovody, síla materiálu 2 mm, barva senotherm odolná teplotám, dlouhodobá teplotní odolnost 650 °C (krátkodobá 1000 °C).

Tato kritéria platí pro všechna kamna, krby a krbové vložky bez ohledu na způsob vytápění. Jedinou výjimku tvoří kamna na pelety a plyn, kde platí jiné podmínky pro odvod spalin a používají se zde jiné kouřovody.

Správný výběr typu komínu

Než se postaví komín, je dobré si specifikovat, k jakým účelům by měl sloužit, respektive jaké spotřebiče na něj mají být napojeny. Jelikož vývoj a technologie jdou stále dopředu, a ceny u různých druhů vytápění se také mění, je výhodné stavět výhradně tzv. vícevrstvé komíny. Název dává tušit, že se jedná o komíny, které mají mimo vložku alespoň jednu další vrstvu.

Protože vyhláška ve většině případů zakazuje zapojit dva různé spotřebiče do jednoho průduchu, je dobré počítat s rezervou. Jako vhodné řešení se doporučuje postavit víceprůchodový komín – nebo rovnou komíny dva, pokud budeme mít více spotřebičů (krb, plynový kotel, kotel na tuhá paliva aj).

Je libo univerzální komín či speciální?
Když už máme ujasněno, jaké spotřebiče budou do komínu zapojeny, a máme konkrétní představu o vlastnostech komínu, nastává další dilema – systémový komín nebo individuální komín? Jaký je mezi nimi rozdíl a který komín se vyplatí? Nelze jednoznačně říci, která volba při budování komínů je výhodnější. Každému vyhovuje jiné řešení. Posuďte sami:

Systémový komín
Systémový komín je komplexní komínové řešení od jednoho výrobce. Jsou použity výhradně kompatibilní díly, které fungují jako stavebnice. Jsou podrobené důkladným zkouškám, mají certifikát a jsou k nim dodávány montážní návody. Systémové komíny bývají kompaktnější, lze k nim dokoupit i bohaté příslušenství a vykazují méně poruch. Zodpovědnost přebírá přímo výrobce.

Systémový nerezový komín je kompaktní sestava pro řešení spalinové cesty. Je možno volit z izolace 32,5 mm nebo 50 mm, síla vnitřní stěny třísložkového komínu 0,6 mm nebo 1,0 mm. Výhodou je jednoduchá montáž, moderní vzhled, různé provedení povrchového pláště: nerez případně kartáčovaná nerez nebo provedení v RAL barvě. Záruka na systémový nerezový komín je 10 let.

 Přímé odkouření nerezovým komínem                                Fasádní nerezový komín

 

Individuální komín
Individuální komín může být sestaven z libovolných dílů. Zodpovědnost za stavbu a funkčnost nese přímo ten, kdo stavbu provedl (realizační firma). Proto je nesmírně důležité vybrat jen zkušenou firmu, která má dobré reference a bohaté zkušenosti. Komín není část domu, na které bychom měli šetřit a volit kompromisy! Podrobně ČSN EN 1443

Ukončení komínu
Protože nejvíce namáhaným dílem je právě ta část komínu nad střechou, měl by mít každý komín ukončovací prvek. Ten by měl chránit komín před nepřízní počasí. Variant je několik, může se jednat o krycí desku s okapničkou, komínový límec, stříšku.
 

Rádi Vám s výběrem Vašeho komínu pomůžeme.

Správné umístění komína

Správně navržená spalinová cesta má důležitou funkci pro bezproblémový a hospodárný provoz připojeného spotřebiče. Jedním z prvků, ze kterých se skládá, je komín. Komín se zabudovává do stavby a jeho dodatečné úpravy či změny jsou velice náročné a nákladné, mnohdy i nemožné. Proto jsem v následujícím textu popsal údaje, které jsou třeba pro správné umístění komínu.

Umístění tělesa komínu v dispozici je vždy výhodné volit tak, aby komín byl situován uvnitř dispozice a procházel střechou v oblasti jejího hřebene. Hlavní argumenty pro takovéto umístění jsou: minimální tepelné ztráty komínového tělesa, jednoduchá statika tělesa, jednoduché a estetické řešení nadstřešní části, příznivější proudění tepla od lokálního zdroje uprostřed objektu.

Komín v blízkosti hřebene má stavebně-technické i funkčně-technické přednosti. Část komína, vyčnívající nad střechu, je vystavena velkým namáháním od větru, mrazu a dalších povětrnostních vlivů. Menší výška komínu nad střechou snižuje mechanické namáhání a odpadnou také náklady na statické zabezpečení. Menší výška nadstřešní části komína má vliv na jeho lepší funkci. Je to tím, že je ochlazována menší plocha komína.

Při projektování rodinného domu hraje důležitou roli poloha komínu. Ideální je vedení tělesa komínu středem domu (nahoře), horší je řešení v blízkosti obvodových stěn (uprostřed), jako nouzové řešení se volí komín na vnější stěně domu (dole) ochlazování komínu, statika komínu, přístup pro čištění komínu.

Normované zaústění komínu nad střechou a vzdálenosti od okolních objektů.


Způsob umístění komínu na šikmé střeše:


Způsob umístění komínů na rovné střeše:


Výška komína na ploché střeše vzhledem k okolním budovám:

Závěrem

Spalinová cesta (komín) musí být navržena a provedena tak, aby byl zajištěn bezpečný odvod spalin od připojených spotřebičů do volného ovzduší za všech provozních podmínek. Současně musí být také zajištěna požární bezpečnost celého prostoru, kterým spalinová cesta prochází.

Spalinová cesta nesmí snižovat účinnost spotřebičů. Musí být navržena a provedena tak, aby byla po celé délce kontrolovatelná a čistitelná. K otvorům pro kontrolu a čištění, popřípadě ke komínovému ústí, musí být umožněn bezpečný přístup.
 

Rádi Vám s výběrem a správným umístěním Vašeho komína pomůžeme.

Aktivní nastavení hořáku Ferroli SUN P7 a SUN P12

Návod k hořáku Ferroli Sun (pdf 1,3MB)

Stáhněte si tabulku aktivního nastavení (xlsx 2MB). Zadejte výkon hořáku a váhu pelet za 1 hodinu. 

Zvážení pelet:

  • odpojte propojovací potrubí od hořáku
  • zapněte šnekový podavač do režimu zapnuto
  • zvažte nejlépe na přesné kuchyňské váze nasypané pelety za 6 minut
  • tuto váhu vynásobte deseti, tím získáte váhu pelet za 1 hodinu (6 minut * 10 = 1hodina)
Poznámka: Před vážením pelet musí být šnekový podavač zcela naplněný. Pokud Vám například došly pelety v zásobníku a chcete začít vážit, musíte nejprve zcela naplit šnekový podavač. Nechce jej proto zapnutý po dobu 15 minut. Až poté zvažte pelety.

Vyhledávání

Kontakt

Kadria s.r.o. Tř. T. Bati 1659
Areál Toma a.s., budova 31
Otrokovice, 76502
Ing. Přemysl Kolář
jednatel
+420604663366

Dodavatelé pelet

Jiří Hejda

tel.: 775 240 856

email: pelety.milostin@email.cz

https://www.pelety.websnadno.cz/

Kotle na pelety na webu kadria-kotle.cz

FACEBOOK